Bertil Sjöberg

Biografi

Bertil Sjöberg (1914 – 1999)

Bertil_Zeichnung-imBertil Sjöberg (BS) blev uddannet i Stockholm som elev af Edward Berggren og i København på kunstakademiet som elev af Rostrup Bøyesen og prof. Kræsten Iversen.

BS var bosat i Danmark fra 1936 til 1955. Efter ophold i København og rundt omkring på Sjælland og på Bornholm, rejste han med sin kone Emmy Elin og søn Franz Michael til Ibiza, Spanien. Ibiza havde på det tidspunkt et livligt internationalt kunstliv. Fra tiden på Ibiza opstod der kontakter og venskaber med kunstnere og kunstinteresserede fra alle verdens hjørner. Med maleren Heinz Trökes, forfatterne Ole Sarvig, Carl Erik Soya og flere andre blev det til livsvarige venskaber.

I 1975 flyttede BS til Nordspanien i nærheden af den tidligere romerske by Ampurias. Ikke langt derfra i Cadaquez boede Salvador Dali. I 1977 vendte BS tilbage til sit barndomshjem midt i Malmø, hvor han malede til sin død 1999.

I sine tidlige år var BS‘s værker med umiddelbart genkendelige motiver inspireret af impressionisterne og Paul Cezannes farveholdning. Under opholdet på Bornholm blev hans palet mørkere og udtrykket mere ekspressionistisk.
BS‘s impressionistiske periode sluttede i de nye omgivelser på Ibiza. Her udviklede BS sig bort fra de genkendelige motiver til et informelt billedsprog. Herefter bestod billedfladen ofte af en mængde små tegninger, udført som en kalligrafisk automatskrift med en palet, som stadig minder om hans impressionistiske periode. Når BS fik fornemmelsen af, at hans malerier var blevet for perfekte, afsluttede han det kendte og søgte nye kunstneriske stier. Det var tilfældet, da BS i 1970 flyttede fra Ibiza til Toroella. Der fandt han igen nye udtryk i sit maleri, idet et informelt og et surrealistisk billedsprog fandt sammen i imaginære landskaber. BS sagde om sig selv, at han ikke var en surrealistisk, men helst betragtede sig som en irrationel maler. En maler, som skabte værker, som egentligt taler imod fornuften eller ikke lader sig fatte af fornuften. Efter tilbageflytning til sit barndomshjem midt i Malmø, opstod der helt nye malerier, hvor skandinaviske motiver og lys fandt tilgang i mediterrane impressioner.

Gennem sit liv udstillede BS først og fremmest sine malerier i Danmark. Fra 1944 til 1964 blev BS billeder regelmæssigt vist i København på Kunstnernes Efterårsudstilling og Charlottenborg. Fra 1965 til 1993 paa Court Gallery - enten alene eller sammen med andre kendte kunstnere fra tiden. Court Galery lå på Strøget midt i København og blev ledet af Sam Kaner, som var BS’s gallerist og gode ven. Ikke mindst har BS haft talrige separat- og gruppeudstillinger i Danmark, Sverige, Spanien, England, Amerika og Tyskland. BS er repræsenteret paa Statens Museum for Kunst og i en række samlinger samt på museer i Amerika, England, Tyskland, Schweiz, Frankrig, Spanien og Japan. Edith og Carl Gruvemans kunstsamling rummer et stort antal af BS billeder.

Repræsenteret:
Kunstmuseet Brundlund Slot, Aabenraa
Florence Museum, North Carolina, USA
Lunds Landsting,  Lunds kommun, Sverige
Malmö Konstnämnd, Malmö Museum,  Sverige
Museo D’Art Contemporani, Ibiza,  Spanien
Museumsberg Flensburg, Flensborg
Rathausgalerie Hirschberg Bergstrasse, Tyskland
Statens Museum for Kunst, Köbenhavn
Städtische Kunsthalle Mannheim,  Tyskland
Städtisches Museum Flensburg, Tyskland
Svenska  statens Konstfond, Sverige

BS modtog Svensk-Dansk Kulturlegat og Ellen Trozigs legat.

Som BS engang sagde i et interview: „Jeg har altid malet og det er det som har givet mig den største glæde“.